Bøger / faglitteratur

Shamanens vej : en guide til kraft og healing


Beskrivelse


Indføring i det shamanistiske verdensbillede og en vejledning til opnåelse af en bevidsthedstilstand, som kan anvendes til healing og til at genvinde kraft.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Gudrun Lau Bjerno

d. 18. dec. 2018

Den amerikanske antropolog Michael Harner har siden 1960 udforsket og arbejdet med de ældgamle teknikker, som bruges til at opnå den shamanistiske bevidsthedstilstand (SBT), der har væretkendt blandt primitive folkeslag over hele jorden. Shamanen er en religiøs ekspert, der under særlige seancer, hvor trommen har en vigtig rolle, bringer sig i en tilstand af trance eller ekstasefor at foretage 'rejser', hvis formål kan være at helbrede syge, bringe god fangst m.m. I følge M.H. er denne bevidsthedstilstand så dybt rodfæstet i den menneskelige natur og så kraftfuld, at vialle kan lære at anvende den til healing og til at genvinde kraft. Shamanens vej er en indføring i det shamanistiske verdensbillede og en undervisningsvejledning til opnåelse af SBT. Somvidenskabsmand og forsker forstår M.H. at forklare begreberne, så det virker overbevisende på en rationelt tænkende vesterlænding, og han giver mange eksempler på åndelige rejser fra egen og andresSBT. Efter min mening er der enpsykologisk overensstemmelse mellem denne bevidsthedstilstand og de meditative bevidsthedstilstande, som kendes fra f.eks. kristendommen og buddhismen, selv om deter en anden mytisk sprogbrug, der anvendes. Bogen er forsynet med fyldigt noteapparat og litteraturliste, forordet er skrevet aflederen af det shamanistiske hovedkvarter i Europa (Kbh.), JonathanHorwitz. I følge BASIS er bogen af flere folkebiblioteker indkøbt i den svenske udgave fra 1983.


Bibliotekernes vurdering

d. 2. nov. 2005

af

af

Claus Bundgaard

d. 2. nov. 2005

I begyndelsen af 1960erne rejste forfatteren som antropolog rundt i Amazonas regnskove med det formål at studere indianerstammernes shamaner. Mange af hans spørgsmål blev besvaret henholdende med, at han selv måtte erfare, hvad det vil sige at være shaman. Som sagt så gjort. Vejledt af stammens ældste shaman og ved at indtage diverse magiske urteafkog lykkedes det Harner at opnå, hvad han kalder shamanistisk bevidsthed. En tilstand som sætter shamanen i stand til at kontakte og besøge andre bevidsthedsplaner og på den måde hente alternativ erkendelse om en konkret sygdomstilstand. Siden har Harner arbejdet som shaman, og han ser det som en af sine hovedopgaver at rehabilitere og genindføre shamanismen som et værdigt alternativ til moderne lægevidenskab. Hans bog er opbygget som en lærebog, der gradvist introducerer læseren for shamanens vigtigste arbejdsfelter og -metoder. Han understreger, at man som moderne shaman ikke risikerer at blive brændt på bålet, men man får heller ikke Nobels medicinpris. Bogen er tænkt som en praktisk introduktion til faget, men den vil bestemt også have appel til læsere, der slugte Carlos Castanedas eventyrlige bøger. Hvis man virkelig vil være troldmandens lærling, opfordres man til at indgå et direkte lærer/elev forhold. Bogen udkom første gang på dansk i 1990, og bortset fra nogle redaktionelle og layoutmæssige forbedringer er teksten uændret.