Bøger / faglitteratur

Skab bedre beslutninger


Beskrivelse


Virksomheders evne til målopfyldelse og værdiskabelse er i sidste ende resultatet af en række beslutninger og deres efterfølgende eksekveringer. Derfor bør man som leder helt grundlæggende være optaget af disse områder i sin organisation - uanset om man arbejder i en offentlig eller i en privat virksomhed, og uanset om man er ansat på strategisk, taktisk eller operationelt niveau. Skab bedre beslutninger handler om lederskabsmuligheden. Hovedbudskabet er, at ledere hverken kan eller skal træffe beslutningerne selv. De skal derimod skabe en organisation med evne og vilje til det. Med beslutningsprocessens fem trin som omdrejningspunkt handler bogen om godt lederskab. Den giver konkrete anvisninger til, hvordan lederen holdnings- og adfærdsmæssigt har mulighed for at skabe en organisation med bedre værdi- og resultatskabelse.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Ellen Lind Jensen

2007

Børsens serie af små, handy managementbøger er efterhånden nået op på omkring 20 titler, men det lykkes til stadighed at komme ud med nye, relevante emner. I nærværende titel handler det om beslutningsprocesserne. Bogen er henvendt til ledere, som "ønsker at øge beslutningskvaliteten og eksekveringsevnen i deres organisation". Symptomer på, at disse ting ikke er i orden kan være uoverensstemmelse mellem beslutning og vision, strategi og værdigrundlag. At man glemmer at inddrage afgørende information. At beslutningen ikke skaber den forventede værdi. At beslutningen ikke kan efterleves. Peter Nicolaisens svar på disse problemer er overordnet: bedre styring og mere lederskab. Og det er det sidste, der behandles i bogen - en række forslag til hvad man som leder kan gøre for at øge beslutningskvaliteten. Pointen er, at det ikke er lederen selv, der skal træffe beslutningerne og udføre dem, men at han/hun skal sætte sin organisation i stand til at gøre dette. Bogen har en klar struktur, idet den trin for trin gennemgår beslutningsfaserne fra beslutningsbehov over beslutningsgrundlag og analyse til beslutning og eksekvering. Det er den bog, der kommer mest præcist rundt om dette vigtige emne. Kortfattet og lettilgængeligt, men ikke letkøbt.