Bøger / faglitteratur / sygehistorier

Skizofreni og udviklingshæmning : om et udviklingshæmmet menneske på kant af virkeligheden


Beskrivelse


Gennem interviews med Chris, hans familie og behandlerne omkring ham fortælles historien om en 29-årigt ungt menneske, der er lettere udviklingshæmmet og skizofren. Der fortælles om behandlingsforløbet for Chris på det psykiatriske hospital Dikemark ved Oslo.