Bøger / faglitteratur

Skolen som lærende organisation - i teori og praksis


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. mar. 2003

af

af

Boy Olesen (skole)

d. 18. mar. 2003

Denne antologi er skrevet på baggrund af et treårigt udviklingsprojekt i Århus Kommune under titlen, "Skolen som lærende organisation". Bogen falder i to dele: En teoridel med artikler, som på en udmærket måde understøtter bogens anden del der omhandler praksis. Nogle af hovedpunkterne i teoridelen er: Fortællingens mulighed som redskab til at blive bevidst om egen praksis, lærings- og vidensformer i skolen, ændringer i lærerrollen, kompetenceniveauer og pædagogisk ledelse. Praksisdelen beskriver fire skoleprojekter: Teamsamtaler som anledning til at reflektere over praksis, elever som aktive deltagere i alle læringsarbejdets faser, samarbejde om skolestart kan fremme at organisationen bliver lærende og IKT-udv. og den lærende organisation. Bogen har en god introduktion, der gør det muligt hurtigt at få et overblik over hvad de forskellige forfatteres artikler omhandler. I praksisdelen er det markeret der hvor de deltagende skoler bliver citeret. Bogen kan bruges til opslag og behøver ikke blive læst i sin helhed, og den vil være meget relevant for alle medarbejdere i institutioner der har med undervisning at gøre. Undertitlen "I teori og praksis" er rammende og bogen er meget vellykket.