Bøger / faglitteratur / lærebøger

Skriftens veje


Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. feb. 2011

af

af

Henrik Munch Jørgensen

d. 18. feb. 2011

Skriftens veje er skrevet til folkeskolens og ungdomsuddannelsernes skrivelærere gennem alle skriveforløbets faser helt fra den tidlige legeskrivning og frem til genreskrivningens og projektopgavernes udfordringer for de unge studerende. Det er derfor en oplagt grundbog at anvende i læreruddannelsen samt at have stående på lærerbiblioteket.

Denne antologi er 2. og reviderede udgave af bogen af samme titel fra 2009. Bogen er revideret i forhold til de nye bestemmelser og beskrivelser i Fælles mål for dansk, 2009 og giver en grundig indføring i de mange veje ind i skrivningens univers gennem skriveprocessens mange faser og muligheder på de forskellige klassetrin. Bogen behandler især indholdssiden ved skrivning, men også computer- og håndskrivning gennemgås.

Hvis man vil anvende teorierne og ideerne fra denne bog til undervisning i folkeskolens ældste klasser, vil det være oplagt at anvende Johannes Fibigers Skrivekogebogen, 2008 i serien Gyldendals små opslagsbøger som en elevhåndbog.

God grundbog til læreruddannelsen i skrivning og velstruktureret værktøj og vejledning for lærere til undervisning i skrivningens mangfoldige univers.


Bibliotekernes vurdering

d. 23. jan. 2009

af

af

Jytte Bræmer

d. 23. jan. 2009

For lærere og lærerstuderende.

Bogen er en didaktik til danskfaget i folkeskolen med fokus på den skriftlige del af området. Bogen er en grundig indføring i skriftsproget. Skrivningens betydning for erkendelsen, skriftens historie, den kulturhistoriske betydning og den historiske udvikling indenfor skriveundervisning. Efter den meget grundige indføring behandles skriftsprogets elementer og selve skriveprocessen. Bogens vigtigste fokus er genreskrivningen. Hvordan undervises der i skrivning i de forskellige genrer på diverse klassetrin. Et enkelt afsnit omhandler håndskrivningens didaktik, ligesom det at anvende computeren som skriveredskab og at anvende smartboards i undervisningen får hvert sit selvstændige kapitel. En meget grundig lærebog til brug på lærerseminarierne og til brug i efteruddannelse for dansklærere med en fyldig litteraturliste.

Der findes flere didaktikker til danskfaget, fx Mosaikker til danskfaget : en grundbog, 3. opl. 2008, men denne har som den første udelukkende fokus på den skriftlige del af fagets indhold.

En grundbog til danskfaget til brug på landets lærerseminarier.


Undervisere.dk

Årg. 3, aug (2009)

af

af

Trine Einspor

Årg. 3, aug (2009)