Bøger / faglitteratur til børn / håndbøger

Små dyr i sø og å


Beskrivelse


Beskrivelse af mere end 500 dyrearter i Danmark og det øvrige Norden, bl.a. krebsdyr, insekter, snegle, orme, mider, edderkopper, salamandre og frøer. Om deres liv og om samspillet mellem dyr og planter.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 1. juni 1999

af

af

Søren Brunbech

d. 1. juni 1999

Zoologen Lars-Henrik Olsen og tegnerne Jacob Sunesen og Bente Vita Pedersen har lavet denne populære oversigt over små dyr der er knyttet til vores ferske vande. Den kan anvendes som nøgle af voksne og større børn der er nysgerrige efter hvad det er for smådyr man støder på når man færdes langs søer og bække og pytter i naturen. Til en første indkredsning kan man bruge bogens første og sidste dobbelte opslag med typiske tegninger af henholdsvis de voksne dyr og af larver og nymfer med henvisning til på hvilken side de er beskrevet. Dyrenes udseende og levevis beskrives kort, men ellers er det de mange fine og instruktive farvelagte tegninger man skal støtte sig til. De fleste er nytegnede til bogen, og det bliver på hver side angivet hvor meget tegningerne af dyrene er forstørret. Antallet af arter inden for de forskellige slægter af smådyr er så stort at man ikke kan nå til nogen fuldstændig bestemmelse. F.eks. får man at vide at vi har 75 arter af dafnier og 120 slags vandkalve i Danmark. Bagest er der et register over danske og latinske navne og en ordliste. Samme forfatter og tegnere står bag Små dyr i skoven (1997) i et tilsvarende indbydende layout. Tilsammen giver de to bøger ikke-fagfolk en glimrende indgang til de danske insekter og andre smådyr.


Kristeligt dagblad

d. 7. sep. 1999

af

af

Hans Harrestrup Andersen

d. 7. sep. 1999


Flora og fauna

Årg. 107, h. 1 (2001)

af

af

Ernst Torp

Årg. 107, h. 1 (2001)