Bøger / faglitteratur / bibliografier

Social konstruktion : ind i samtalen


Beskrivelse


Introduktion til socialkonstruktionistiske tanker med fremlæggelse af grundantagelserne, kontroverserne og historien bag denne nyudvikling af socialpsykologien, hvor bevidsthed, selv og den sociale verden ses som fænomener der kommer til syne og opretholdes i vores sprog og relationer til hinanden.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

2005

af

af

Jytte Bræmer

2005

Kenneth Gergen er en af de førende teoretikere inden for den socialkonstruktivistiske tænkning. Han har her sammen med sin kone, der også er psykolog, skrevet en lille introduktion til de socialkonstruktivistiske tanker, der inden for de senere år har fundet anvendelse indenfor så brede felter som ledelsesteori, undervisning, psykologi, psykoterapi og konflikthåndtering. Alt er en social konstruktion, og tænkningen er her udfoldet i sin reneste form. Der er ingen objektive sandheder, alt bliver produceret i relationer og dialog mellem mennesker. Hvordan udmønter det sig i den terapeutiske praksis, i undervisningssammenhænge, og ikke mindst hvordan må den påvirke vores opfattelse af traditionel forskning? I afslutningsafsnittet imødegås den kritik, der fra mange forskellige sider kommer mod den tænkning. En svær argumentationsopgave for tænkere, hvis grundtese jo netop er, at der ingen sandheder findes. Det er en bog, der på grund af den systemiske tænknings gennemslagskraft i så mange sammenhænge vil komme til at figurere på mange litteraturlister. Forfatteren har tidligere skrevet Virkelighed og relationer, (3.oplag 02/28).


Erhvervspsykologi

Vol. 3, nr. 3 (2005)

af

Vol. 3, nr. 3 (2005)