Bøger / faglitteratur

Socialpsykologi : en introduktion


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Martin Hjelmborg

2006

Bogen her er 2. udgave, hvor 1. udgave udkom i 2002. De to udgaver ligger tæt op ad hinanden: der er stort set det samme indhold (jf. indholdsfortegnelsen) men 2. udgaven er på 85 sider, hvor 1. udgaven er på 68 sider. Grunden hertil er, at der i 2. udgaven er tilføjet en række sort/hvide fotos med ledsagende tekst til understøttelse af hovedteksten. Sidstnævnte er uændret i forhold til 1. udgaven, der er dog en ekstra faktaboks i 2. udgaven med "eksperimenter, der chokerede". Men layout er bedre i 2. udgaven med et tydeligere tryk og kapiteloverskrifter og sidetal i et større og fremhævet format. I 2. udgaven er tilføjet et stikordsregister og litteraturlisten (dansk, engelsk) er væsentligt udvidet til 4 1/2 side i forhold til 1. udgaven (1/2 side). Alt ialt er 2. udgaven en klar forbedring i forhold til 1. udgaven, selvom indholdet grundlæggende er ens. Bogen er blevet endnu mere brugervenlig overfor nybegynderen, hvadenten denne er under uddannelse, herunder ungdomsuddannelser og sociale ditto eller blot er almindelig interesseret uden særlige forudsætninger (herunder aftenskoler, folkeuniversiteter m.m.). I sit korte, kontante, letforståelige sprog kommer bogen hele vejen rundt om emnet, og der er derfor tale om populærvidenskab, når den er bedst. Indhold, introduktion, stikordsregister, litteraturliste (dansk, engelsk).


Psykologisk pædagogisk rådgivning

Årg. 39, nr. 5/6 (2002)

af

af

Ole Løw

Årg. 39, nr. 5/6 (2002)