Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Socialt udsatte børn : identifikation, viden og handlemuligheder i daginstitutioner


Beskrivelse


Hvad ved man om identifikation af socialt udsatte børn fra den forskning, der foregår på dette område? Hvordan foregår identifikationen af socialt udsatte børn i den daglige praksis i daginstitutionerne? Hvad lærer pædagogstuderende om dette? Og hvad står der i de kommunale handlevejledninger på området? Disse fire store spørgsmål er analyseret i fire undersøgelser, og hovedresultaterne herfra præsenteres i denne rapport. Der er tale om et problemfelt, hvor der billedligt talt er mange bolde i luften. Dette er søgt illustreret i figur 1 nedenfor, der giver et overblik over en lang række forhold, der kan have betydning for pædagogers identifikation af socialt udsatte børn.