Bøger / faglitteratur

Spredt væren


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Diskussion af det forhold at oplevelsesøkonomien gør kunstbegrebet økonomisk og påpegning af nødvendigheden af æstetiske grunddiskussioner og kulturkritiske hypoteser, der gør det muligt at begribe den gældende kulturelle tilstand og gøre den diskutabel.

Indhold

Absolut synkron ; Affektens materialitet ; Projektløshedens problematik ; Det moderne monster : immaterielt arbejde og dødens død