Bøger / faglitteratur

Sprogtilegnelse i et inkluderende perspektiv : hos børn, unge og voksne med og uden sproglige vanskeligheder


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 6. feb. 2013

af

af

Hans-Christian Uth

d. 6. feb. 2013

Læremiddel til faget "Dansk, kultur og kommunikation" på pædagoguddannelsen. Materialet kan i uddrag også anvendes af praktiserende pædagoger og lærere i grundskolen.

Bogen udmærker sig ved at have en tilhørende hjemmeside, hvor der bl.a. kan findes artikler, links og filmsekvenser, som levendegør bogens cases, øvelser og beskrivelser. Bogen indledes med en overordnet beskrivelse af, hvad sprog er, hvorefter et kapitel beskriver teorier og begreber omkring børns sprogtilegnelse. To kapitler beskæftiger sig med sprogudredning og sprogvurderingsmaterialer, hvorefter forskellige funktionsnedsættelser og afhjælpningen af dem beskrives. Bogens sidste kapitler belyser betydningen og planlægningen af sprog- og legeaktiviteter, udfolder begreberne: literacy, dialogisk læning og multimodalitet, og endelig præsenteres muligheder og begrænsninger i forhold til forældreinddragelse. Bogen rummer mange oversigter og diagrammer. Omfattende indholdsfortegnelse og stikordsregister giver mulighed for pluklæsning, og en bred litteraturliste mulighed for fordybelse.

I 2011 udkom tre titler, som på lidt forskellig måde dækker emnet, børns sprogtilegnelse: Sprogmiljøer i børnehøjde, Læse, skrive tale : barnet erobrer sproget og Små børns sprog og læsning. Desuden har vi fra 2010 antologien Håndbog for sprogvejledere og fra 2009 den lidt bredere anlagte I begyndelsen er sproget.

Gedigent læremiddel, som samler og præsenterer den tilgængelige viden inden for feltet.


Læsepædagogen

Årg. 61, nr. 5 (2013)

af

af

Bjarne Købmand Petersen

Årg. 61, nr. 5 (2013)