Bøger / faglitteratur / optryk af v.i. lenin:udvalgte værker, bind 8. tiden, 1948

Staten og revolutionen


Beskrivelse


Lenins marxistiske skrift om et revolutionært opgør med statens rolle i samfundet. For studerende eller andre interesserede i en af de originale revolutionære tekster.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 17. dec. 2021

af

af

Kent Skov Andreasen

d. 17. dec. 2021

Lenins marxistiske skrift om et revolutionært opgør med statens rolle i samfundet. For studerende eller andre interesserede i en af de originale revolutionære tekster.

Skriftet er et af marxismens klassiske hovedværker og betragtes som en grundlæggende introduktion til marxismens ideer. Teksten blev skrevet i 1917 og havde til formål at skabe politisk og teoretisk klarhed i den internationale socialistiske bevægelse. Udgaven her af forsynet med et forord af Andreas Nørgård fra Revolutionære Socialister og forsynet med et længere introducerende essay af den britiske marxist Alan Woods.

Målet for udgivelsen er lade en ny generation stifte bekendtskab med det godt 100 år gamle revolutionære sæt af idéer. Udgiverne ønsker også at præsentere dette klassiske ideologiske modbillede til nutidens kapitalistiske system og de ubalancer det ifølge udgiverne har skabt for en ny generation. I skriftet fastslår Lenin således den marxistiske position i forhold til staten og statens magt ift. arbejderklassen og argumenterer for, at denne skal overtage statsmagten. For Lenin er det samtidig et opgør med "Opportunisternes forfladigelse af marxismen" - nogle samtidige debattører, der anlagde en anden vinkel på emnet.

Lenins tekst udkom første gang på dansk i 1967 og senest i 2013, hvor samme forlag udgav Staten og revolutionen.


Land & folk

d. 27. okt. 1967

af

af

Gelius Lund

d. 27. okt. 1967


Kristeligt dagblad

d. 25. okt. 1967

af

af

N. H. Søe

d. 25. okt. 1967