Bøger / faglitteratur til børn / litteraturanalyser

Stjernebilleder. Bind 1 : Børnelitteratur - teori og metode


Beskrivelse


Om børne- og ungdomslitteraturens litterære metode og litteraturteori med analyser af en række nyere børnelitterære tekster.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 28. maj 2009

af

af

Karsten Boll

d. 28. maj 2009

Her er et enestående værk i to bind for lærerstuderende, lærere, skolebibliotekarer og andre interesserede i børnelitteratur om teori og metode samt analyse og fortolkning anvendt på børnelitteratur.

Bind 1 har en gennemgang af børnelitteraturens genrer, børnelitteraturens æstetik ud fra diskussionen om kunst eller pædagogik, litteraturpædagogik og endelig litterære tilgange og metoder så som nykritikken og strukturalisme. Bind 2 tager fat på fortæller og synsvinkel, komposition og tid, personer og miljø, motiv og tema samt metafiktion og intertekstualitet. Alle disse områder bearbejdes med børnelitteratur som eksempler og i de fleste tilfælde er teksten trykt som eksempel efter kapitlet. Derudover er disse væsentlige bøger for børnelitteraturen krydret med enkelte velvalgte illustrationer fra de behandlede titler samt med relevante modeller til tekstbearbejdelse. Sprogligt kræves danskfaglig baggrundsviden. Hvert kapitel afsluttes med udførlige henvisninger til anvendt litteratur. Indholdsfortegnelse forrest og bagest stikordsregister. Gruppen af forfattere (Skyggebjerg, Rasmussen, Fibiger, Henkel, Brandt og Billeskov Jansen) har de seneste år været meget aktive omkring studiet af børnelitteratur - bl.a. på Center for Børnelitteratur.

Intet tidssvarende nyt. Det nærmeste er Børne- og ungdomsbøger, 1974 af Møller Kristensen og Ramløv.

Uundværligt for målgruppen.


Folkeskolen

Årg. 126, nr. 17 (2009)

af

af

Sofia Esmann Busch

Årg. 126, nr. 17 (2009)