Bøger / faglitteratur

Stort er godt : otte fortællinger om tilblivelsen af de nye kommuner


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Flemming Faarup

2007

Kommunalreformen, der nu er trådt i kraft, har fyldt meget i de(t) sidste års tid, og den vil også fylde meget i de(t) næste års tid. Reformen har så store samfundsmæssige konsekvenser, at det er nødvendigt at forske i både beslutningsprocesser og resultater. En tilsvarende forskning fra den tidligere reform i 1970 er stort set ikke-eksisterende, og derfor er man gået meget grundigt til værks denne gang. Bogen beskriver 7 på hver sin måde forskellige interessante sammenlægningscases, som er samlet, fordi de beskriver de forskellige problemstillinger der har været. Der er den tvungne Farum/Værløse-sammenlægning, der er det mislykkede forsøg fra 2001 med sammenlægningen af Kalundborg/Hvidebæk, der er Fåborg/Midtfyn-problematikken. Der er historien om om Vissenbjerg skulle gå til Odense eller Assens og der er Blåbjergs forsøg på at praktisere kattelemmen. Ikast Kommunes politikere var så splittede, at de ikke nåede en beslutning før end omverdenen havde taget den for dem, og endelig nævnes Randers fordi der var problemer med de små omliggende kommuners ønsker om tilhørsforhold. Det har selvfølgelig været svært for politikerne at tage beslutninger, fordi de er uigenkaldelige. Bogen beskriver alene beslutningstagningen, men det er for tidligt at drage konklussioner om om beslutningerne var gode eller dårlige. En interessant første analyse af processen.