Bøger / faglitteratur

Strafferet - kompendium


Beskrivelse


Kompendiet gennemgår den grundlæggende strafferet og straffeproces. Kompendiet giver overblik over det strafferetlige stof med særligt henblik på eksamen i faget strafferet. Inddelt, så stoffet følger undervisningen i faget. •I 1. del af kompendiet gennemgår forfatterne betingelserne for at straffe •I del 2 gennemgås straffene •I del 3 behandler forfatterne udvalgte delikter •I del 4 leverer de en gennemgang af straffeprocessen Kompendiet er velegnet for 2. års studerende på den juridiske grunduddannelse. Men det er også relevant for alle andre med interesse for faget strafferet. Forfatterne er Julie Scharling og Anne Marie Kogsbøll - begge kandidatstuderende ved Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet.