Bøger / faglitteratur

Strafferet - kompendium


Beskrivelse


Kompendiet giver overblik over den grundlæggende strafferet med særligt henblik på eksamen i faget strafferet. Kompendiet er opdelt i følgende dele: • Del 1: Strafansvar •Del 2: Strafferetlige sanktioner •Del 3: Udvalgte delikter Målgruppe Kompendiet er primært målrettet studerende på den juridiske grunduddannelse. Herudover er kompendiet relevant for journalister og alle andre, der ønsker en enkel fremstilling af grundlæggende strafferet.