Bøger / faglitteratur

Strategikort : balanced scorecard som strategiværktøj : danske erfaringer


Beskrivelse


Fra at være et balanceret præstationsmålingssystem har balanced scorecard udviklet sig til et strategi- og implementeringsværktøj i virksomheder og offentlige organisationer.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 5. juli 2004

af

af

Ellen Lind Jensen

d. 5. juli 2004

Balanced scorecard er et strategisk ledelsessystem, som har nu mere end 10 år på bagen, og som iflg. bogen har vist sin bæredygtighed. På dansk kan man kalde det strategikortlægning, og det betegnes som en metode, hvor der anlægges et bredt helhedsorienteret syn på virksomhedens præstationer indenfor 4 felter: det finansielle perspektiv, kundeperspektivet, procesperspektivet samt lærings- og vækstperspektivet. Så meget om begrebet, der er importeret fra det store udland med Kaplan og Nortons Balanced scorecard, 1998. Nærværende bogs forfattere skrev i 2000 Balanced scorecard på dansk : 10 virksomheders erfaringer, men dengang var erfaringerne sparsomme, og man havde endnu ikke fundet ind til kernen i metodikken. Derfor har denne bog relevans, idet den videregiver den nyeste udvikling. I bogens 3 første kapitler indkredser man, hvad scorecard er, mens resten af bogen er viet 7 danske cases - 4 private og 3 offentlige virksomheder. Bogen er mest skrevet til ledere og medarbejdere i organisationer, der vil have en dybere forståelse af brugen af balanced scorecard i praksis, men vil desuden også kunne bruges til undervisning. Den er teoretisk velfunderet og praktisk orienteret.