Bøger / faglitteratur / en diskussion af årsagerne til stress i forhold til nutidens livs- og arbejdsvilkår, samt hvorfor nogle personlighedstyper er mere modtagelige for stress end andre

Stresset : hvornår har du selv et ansvar?


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 21. mar. 2017

af

af

Jette Landberg

d. 21. mar. 2017

Stressekspert Thomas Milsted prøver med denne bog at diskutere, hvem og hvad der har ansvaret for, at man får stress. En række eksperter udtaler sig ud fra deres praksiserfaringer, og Milsted selv kommer med sit syn. For alle der vil vide mere om baggrunden for stress.

Stress er en stor faktor i moderne menneskers liv, og alligevel ved man ikke helt, hvad der giver stress, og hvorfor nogle undgår stress. Vi ser på definition af stress, på nutidens livsvilkår, dernæst hvilken betydning personligheden kan have for modtagelighed overfor pres, og på det nye sort, robusthed, hvor Milsted slår fast, at ingen kan tåle urimelige arbejdsvilkår. Når det er sagt, kan man, ifølge forfatteren, til en vis grad træne robusthed, men man har også en medfødt stresstærskel. Indimellem afsnittene er der optrykt samtaler med forskellige fagpersoner, som stiller teksten i relief. Thomas Milsted har skrevet flere bøger om stress, bl.a. . Han har desuden holdt foredrag om stress og trivsel gennem 20 år.

Dette er ikke en håndbog i at undgå eller overkomme stress, den lægger snarere op til diskussion af, hvad der forårsager stress, og hvem der har ansvaret, på basis af mange års erfaring med emnet.

Milsted selv er oplagt at nævne, da han har skrevet rigtig meget om stress. Hans tidligere bog, der er nævnt ovenfor, er en konkret vejledning, hvor den nyeste her snarere er et diskussionsoplæg.