Bøger / faglitteratur / lærebøger

Styr på kommunens økonomistyring


Beskrivelse


Bogen handler om, hvordan kommunen kan indrette sin økonomiske styring. En del af dette er givet udefra i kraft af statens styring af kommunerne, herunder i finansloven, indgåelsen af aftaler om kommunernes økonomi, tilskuds- og udligningssystemet mv. Langt den største del af den økonomiske styring i kommunerne er dog op til den enkelte kommune. Herunder indretningen af budgetlægningen, anvendelse af redskaber til udgiftsbudgettering, anvendelsen af redskaber til indholdsstyring, ledelsesinformation, organiseringen af økonomifunktionen, anvendelsen af markedsmekanismer mv. Et af de bærende budskaber i bogen er, at den økonomiske styring nødvendigvis skal sættes i forhold til hinanden. Ingen kobling, ingen styring. Et andet bærende budskab er, at økonomistyringen må indrettes efter hvilke ydre og indre vilkår og udfordringer kommunen konkret står over for. Bogen er ikke nødvendigvis en spejling af, hvordan alle kommuner indretter økonomistyringen. Dels fordi det i høj grad er forskelligt fra kommune til kommune, dels fordi bogen også omfatter nogle af de initiativer, som først er ved at vinde indpas i kommunernes økonomistyring i disse år.