Bøger / faglitteratur / lærebøger

Sygeplejebogen. Bind 3 : Kompleks sygepleje


Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: "Sygeplejebogen 3" har fokus på den komplekse sygepleje. Bogen indledes med to kapitler, som beskriver karakteristika ved sygepleje til den akutte, komplekse og kroniske patient. De følgende kapitler præsenterer problemstillinger i forhold til sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge relateret til de store kirurgiske og medicinske specialeområder. Herefter følger et kapitel om sårbehandling, og et om patienten med kræft. Bogen afsluttes med et kapitel om sygepleje til patienter med palliative behov.
Forlagets beskrivelse: 5. udgave af ”Sygeplejebogen 1-3” erstatter den gamle udgave af ”Sygeplejebogen 1-4”. Sygeplejebogen er en grundbog til sygeplejefaget. Den giver et solidt fagligt fundament til observation, vurdering og intervention i forhold til patientens sygeplejefaglige problemstillinger og sundhedsudfordringer. Værket består af: ”Sygeplejebogen 1 – Profession og patient”, ”Sygeplejebogen 2 – Grundlæggende behov”, ”Sygeplejebogen 3 – Kompleks sygepleje”. Denne 5. udgave af værket favner tendenser fra seneste bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje (2016) og lægger vægt på sygeplejerskens observations- og refleksionskompetence samt klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab – både i relation til patientens grundlæggende behov og til kompleks sygepleje. Værket er redigeret af Marianne Hjortsø, PH Metropol, og Charlotte Malling, UC Sjælland, og tæller bidrag fra flere end 60 forfattere, der hører til landets fremmeste forskere og undervisere inden for sygepleje.

Anmeldelser (1)


Sygeplejersken

Årg. 118, nr. 2 (2018)

af

af

Ole Bjørke

Årg. 118, nr. 2 (2018)