Bøger / faglitteratur

Synlig læring - for lærere


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Synlig læring - for lærere henvender sig til alle undervisere og lærere uanset skoleform,ledere,konsulenter,studerende og andre ,som ønsker evidensbaserede svar på, hvordan man kan forbedre læring. Visible Learning. A Synthesis of over 800 Meta-Analyses relating to Achievement (2009). Aldrig tidligere er set så overbevisende dokumentation for, hvad der rent faktisk virker i undervisningen. Synliggørelse af læringen, blandt andet i form af feedback og tydelige læringsmål, er grundlæggende den væsentligste faktor i forhold til at forbedre elevernes resultater.

Indhold

Synlig læring indeni ; Kilden til ideerne og lærerens rolle (Kilden til ideerne ; Lærerne : de vigtigste aktører i uddannelsesprocessen) ; Undervisningen (At forberede lektionen ; At begynde lektionen ; Lektionens gennemførelse : læring ; Lektionens gennemførelse : effektiv feedback ; At afslutte lektionen) ; Tankesæt (Tankesæt hos lærere, skoleledere og systemer)


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 4. mar. 2013

af

af

Mads Overmark

d. 4. mar. 2013

Bogen henvender sig til alle professionelle, der har med børn og unges læring at gøre. Den kan bruges af den enkelte lærer eller teamet til at reflektere over egen praksis. Skal "Synlig læring" implementeres bør forandringerne ske på skoleniveau. Studerende kan have megen glæde af at analysere og diskutere stoffet.

På baggrund af mange analyser har forfatteren lavet en metode til at vurdere underviserens indvirkning på elevernes læring samt finde frem til de tiltag, der har den største effekt. Det sker ved at give en given handling en score mellem -0,2 og +1,2. Det bør være enhver lærers mål at anvende de metoder, der scorer højst bl.a. tydelige læringsmål og effektiv feedback. Læseren får en grundig gennemgang af, hvordan hun og hendes team kan optimere elevens læring i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen. Der gives ikke færdige løsninger, men læreren/teamet kan anvende de metoder, der har den største score og dermed størst sandsynlighed for at virke. Sidst i bogen findes skemaer, der kan anvendes til at fastlægge, hvor skolen er i sin rejse mod "Synlig læring".

Visible learning er den videnskabelige og svært tilgængelige forløber for denne udgave.

Spændende læsning til debat på seminarier og blandt skolernes pædagogiske personale.


Danske kommuner

Årg. 44, nr. 19 (2013)

af

af

Grethe Andersen

Årg. 44, nr. 19 (2013)


Læsepædagogen

Årg. 61, nr. 4 (2013)

af

af

Bjarne Købmand Petersen

Årg. 61, nr. 4 (2013)