Bøger / faglitteratur / lærebøger

Teamet i organisationen


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 5. jan. 2011

af

af

Alma Lind Jensen

d. 5. jan. 2011

Bogen kan bruges i organisationer, hvor man ønsker et fælles fundament for teamudvikling. Dens signaler har dog så meget lærebogspræg, at den nok mest vil blive anvendt i undervisningssammenhænge. Her vil den være velegnet til efter- og videreuddannelse af ledere samt diplomuddannelser.

Bogen handler om lærende og udviklende team fra konstituering, arbejde med vision og mål, kreativ problemløsning og evaluering af teamets resultater, samt de ledelsesmæssige overvejelser, der skal foregå på alle planer. Den viser de nødvendige trin i processen og angiver redskaber til at komme videre. Bogen er struktureret i 3 dele: ledelsesperspektiv, teamets samarbejdsvilkår og teamprocessen. Udgangspunktet er den lærende organisation. Hvert kapitel er ensartet opbygget med målbeskrivelse, teorigennemgang, procesbeskrivelser og refleksionsspørgsmål. Forfatteren er cand.mag. i samfundsfag og er/har været selvstændig konsulent og ansat ved diverse undervisningsinstitutioner.

Andre bøger om emnet er fx Teamudvikling : vidensdeling, ledelse og samarbejde, 2002, der tager udgangspunkt i 9 personlighedstyper og Teambaserede organisationer i praksis, 2005. Begge har de nogle år på bagen, så den nye bog med erfarings- og teoriopdatering på området er velkommen.

En fornuftigt struktureret, teoretisk velfunderet og praktisk orienteret bog om teamudvikling til brug i undervisning på efter- og videreuddannelsesniveau samt praktisk brug i virksomheder.