Bøger / faglitteratur

Teamets arbejde som - selvstyrende team


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 9. juni 2004

af

af

Betty Folino (skole)

d. 9. juni 2004

Selvstyrende team opfattes i skoleverdenen som team med formelle kompetencer udlagt. Denne bog handler om, hvordan selvstyrende team kan være med til at skabe en fleksibel skole med tid og rum til faglig fordybelse, sammenhæng og udvikling. Den er del af Teamserien, som foreløbigt omfatter 3 titler og henvender sig til lærere, pædagoger og studerende, som beskæftiger sig med teamsamarbejde. Bogen er baseret på erfaringer fra skoler landet over og en undersøgelse gennemført i 2003. Et stort antal problemstillinger og løsninger gennemgås, men i korte, overskuelige afsnit, hvilket gør læsning eller opslag hurtig og effektiv. Indholdet omfatter bl.a. rammevilkår, organisering, samspil med ledelse, faser i teamsamarbejde og evaluering. Modeller for arbejde med fx rollefordeling (Belbins 8 roller) og kommunikation (De Bonos "6 tænkehatte") gennemgås skematisk. Forfatternes erfaring indenfor undervisning, skoleledelse og teamsamarbejde afspejles i de mange gode råd og konkrete forslag til løsning af praktiske opgaver, fx tildeling af tid til planlægning, tilrettelæggelse af møder, etablering af grundregler for teamsamarbejde og forpligtelse. Afsluttes med litteratur- og stikordslister. Primært til brug på seminarier og i folkeskolen.


Folkeskolen

Årg. 121, nr. 43 (2004)

af

af

Mari-Ann Skovlund

Årg. 121, nr. 43 (2004)Informationer og udgaver