Bøger / faglitteratur

Teamledelse i folkeskolen


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 25. sep. 2003

af

af

Boy Olesen (skole)

d. 25. sep. 2003

En relevant og meget anvendelig bog som primært har skolens ledere som målgruppe, dog vil alle aktører i skolen kunne få et godt udbytte af bogen. Teamarbejde er et nøgleord i skolen, og med indførelsen af selvstyrende team, ændres og øges kravene til skoleledelsen. Bogen består af en række selvstændige artikler. Definitionen på teambegrebet tages op til diskussion, ligesom vigtigheden af at være reflekterende til de erfaringer man gør bliver pointeret. Til konkretisering af dette beskrives flere situationsbilleder fra skoleverdenen. I hovedafsnittet: "Teamledelse - et spørgsmål om kommunikation", ses der på betydningen af en struktureret og bevidst kommunikation. Teamledelse og kommunikation er nært relaterede begreber. I afsnittets praksisdel besvares spørgsmålet: Hvordan leder man et team, så deltagerne får hjælp til at håndtere skolens komplekse og spændingsfyldte opgaver? Bogen afsluttes med tre praksiseksempler, hvor tre skoleledere kommer med deres bud på teamledelse. Denne bog bør være tilgængelig på alle skoler.Informationer og udgaver