Bøger / faglitteratur

Tekster om læring


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Bogen indholder 31 udvalgte tekster der tilsammen giver en bred og alsidig belysning af læringsteoriens mange områder og perspektiver. Tekster spænder fra Deweys berømte essay fra 1902 over en række af århundredes store navne som Vygotsky, Leontjev, Piaget, Erikson, Rogers, Bruner og Ziehe, med hovedvægten på 1990'erne og frem til helt nye tekster fra år 2000. Bogen er til en vis grad knyttet til Knud Illeris' bog: Læring.

Indhold

Det komplicerede læringsbegreb (Knud Illeris: Læring. Jerome Bruner: Kultur, bevidsthed og uddannelse) ; Kognitiv læring (Jean Piaget: Ligevægtsbegrebets rolle i psykologien. Thomas Nissen: Indlæringsformer, særlige procedurekrav og kriterier. David A. Kolb: Den erfaringsbaserede læreproces. Jack Mezirow: Hvordan kritisk refleksion fører til transformativ læring.) ; Læring og virksomhed (Lev S. Vygotsky: Værktøj og symbol i barnets udvikling. Aleksei N. Leontjev: Problemet om bevidstheden i psykologien) ; Læring og personlig udvikling (Hans G. Furth: Symboler - hvor Freud og Piaget mødes. Carl R. Rogers: Hvad er læring? John Dewey: Barnet og læreplanen. Erik H. Erikson: Livscirklen - identitetens epigenese) ; Det komplicerede læringsbegreb (Knud Illeris: Læring. Jerome Bruner: Kultur, bevidsthed og uddannelse) ; Kognitiv læring (Jean Piaget: Ligevægtsbegrebets rolle i psykologien. Thomas Nissen: Indlæringsformer, særlige procedurekrav og kriterier. David A. Kolb: Den erfaringsbaserede læreproces. Jack Mezirow: Hvordan kritisk refleksion fører til transformativ læring.) ; Læring og virksomhed (Lev S. Vygotsky: Værktøj og symbol i barnets udvikling. Aleksei N. Leontjev: Problemet om bevidstheden i psykologien) ; Læring og personlig udvikling (Hans G. Furth: Symboler - hvor Freud og Piaget mødes. Carl R. Rogers: Hvad er læring? John Dewey: Barnet og læreplanen. Erik H. Erikson: Livscirklen - identitetens epigenese)Social læring, socialisation og erfaring (Peter Jarvis: Den menneskelige lærings natur. Etienne Wenger: En social teori om læring. Kenneth J. Gergen: Socialkonstruktionisme. Alfred Lorenzer: Materialistisk socialisationsteori. Henning Salling Olesen: Erfaringsbegrebet) ; Hverdagslæring (Legitim perifer deltagelse / Jean Lave & Etienne Wenger. Thomas Leithäuser: Teorien om hverdagsbevidstheden i dag. Hverdagsliv, hverdagsbevidsthed og erfaring / Anders Siig Andersen ... et al.) ; Skolelæring (Kirsten Grønbæk Hansen: Situeret læring i klasserummet. Ivar A. Bjørgen: Om læringsforskningen som teoretisk reference. Passiv aggression / Peter Berliner & Jens Berthelsen) ; Det komplicerede læringsbegreb (Knud Illeris: Læring. Jerome Bruner: Kultur, bevidsthed og uddannelse) ; Kognitiv læring (Jean Piaget: Ligevægtsbegrebets rolle i psykologien. Thomas Nissen: Indlæringsformer, særlige procedurekrav og kriterier. David A. Kolb: Den erfaringsbaserede læreproces. Jack Mezirow: Hvordan kritisk refleksion fører til transformativ læring.) ; Læring og virksomhed (Lev S. Vygotsky: Værktøj og symbol i barnets udvikling. Aleksei N. Leontjev: Problemet om bevidstheden i psykologien) ; Læring og personlig udvikling (Hans G. Furth: Symboler - hvor Freud og Piaget mødes. Carl R. Rogers: Hvad er læring? John Dewey: Barnet og læreplanen. Erik H. Erikson: Livscirklen - identitetens epigenese)Social læring, socialisation og erfaring (Peter Jarvis: Den menneskelige lærings natur. Etienne Wenger: En social teori om læring. Kenneth J. Gergen: Socialkonstruktionisme. Alfred Lorenzer: Materialistisk socialisationsteori. Henning Salling Olesen: Erfaringsbegrebet) ; Hverdagslæring (Legitim perifer deltagelse / Jean Lave & Etienne Wenger. Thomas Leithäuser: Teorien om hverdagsbevidstheden i dag. Hverdagsliv, hverdagsbevidsthed og erfaring / Anders Siig Andersen ... et al.) ; Skolelæring (Kirsten Grønbæk Hansen: Situeret læring i klasserummet. Ivar A. Bjørgen: Om læringsforskningen som teoretisk reference. Passiv aggression / Peter Berliner & Jens Berthelsen)Læring i arbejdslivet (Chris Argyris: Organisatorisk læring - single- og double-loop. Donald A. Schön: Udvikling af ekspertise gennem refleksion-i-handling. Yrjö Engeström: Udviklingsarbejde som uddannelsesforskning) ; Læring og livsforløb (Peter Alheit: Biografisk læring. Thomas Ziehe: Vidensformer. Birgitte Simonsen: De nye unge - de nye voksne? Livslang læring og social ansvarlighed / Theo Jansen, Matthias Finger, Danny Wildemeersch. Robin Usher: Umulige identiteter, ustabile grænser - at håndtere erfaring anderledes)


Anmeldelser (1)


Folkeskolen

Årg. 118, nr. 40 (2001)

af

af

Thorkild Thejsen

Årg. 118, nr. 40 (2001)