Bøger / faglitteratur

Teorier om læring : en læringspsykologisk antologi


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Hans-Christian Uth

2007

Lærebog for studerende på psykologiske og pædagogiske uddannelser og videreuddannelser.

Bogen består af 13 nyskrevne artikler om nogle af de væsentligste psykologiske læringsteorier inden for de sidste hundrede år. De 12 første artikler er ordnet i temaer om: spor og traditioner, konstruktivisme og det narrative, kontekst og samfund, viden og intuition. Der afsluttes med en artikel om Knud Illeris' helhedssyn på læring. En enkelt af teorierne er ikke tidligere beskrevet på dansk; det drejer sig om Michael Tomasellos teori om kulturlig læring. Nogle af de øvrige behandlede teorier/navne er: behaviorisme, Piaget, Bateson, humanistisk læringsteori, Bruner, den kulturhistoriske skole, barndomspsykologi, Lars Qvortrup, intuitiv læring. De enkelte artikler er forsynet med - ofte omfattende - international litteraturliste, og bogen afsluttes med en kort omtale af de i alt 15 bidragydere.

En del af læringsteorierne diskuteres i At lære noget i en verden uden gelænder, 2005, men en oversigt over læringspsykologiske teorier som den foreliggende findes ikke. Knud Illeris er iøvrigt aktuel med bogen Læringsteorier : seks aktuelle forståelser.

En god indføring i, og oversigt over, de væsentligste psykologiske læringsteorier funderet på solidt teoretisk grundlag.