Bøger / faglitteratur / disputatser

Terrorbekæmpelse og menneskeret med særlig fokus på retten til ikke at blive udsat for vilkårlig frihedsberøvelse og tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling


Beskrivelse


Den 11. september 2001 er gået over i verdenshistorien som dagen, hvor USA blev udsat for et terrorangreb af hidtil usete dimensioner. Mere end 3000 uskyldige mennesker blev dræbt. Bogen analyserer og drøfter en række af de centrale folkeretlige spørgsmål, som er opstået i kølvandet på den 11. september 2001. Hvordan defineres terrorisme, og med hvilke folkeretlige midler kan terrorisme bekæmpes? Skal terrorhandlinger bekæmpes med militære magtmidler eller med politi- og strafferetlige foranstaltninger? Er det nødvendigt og legitimt at gå på kompromis med menneskerettighederne for at bekæmpe terrorisme? Endelig analyseres hvordan de to konkrete rettigheder - forbuddet mod tortur og mod vilkårlig frihedsberøvelse - er blevet påvirket efter den 11. september 2001. Selvom bogen har et retsvidenskabeligt udgangspunkt, så henvender bogen sig ikke kun til jurister, men derimod til alle, som har en interesse i de grundlæggende politiske og folkeretlige problemstillinger, som kampen mod terrorisme har ført med sig.

Anmeldelser (1)


Juristen

Årg. 91, nr. 7 (2009)

af

af

Birgitte Vestberg

Årg. 91, nr. 7 (2009)