Bøger / faglitteratur

Tilbageblik fra 2020 : hvad skete der med medierne?


Beskrivelse


Hvordan ser medievirkeligheden ud i 2020? Det spørgsmål besvares som regel med enten utopier om teknologiske landevinger eller dystopier om en gold fremtid, hvor ingen længere kan læse, og den demokratiske debat er afløst af talentshows. Ingen af delene er særligt interessante. Redaktørerne Stig Andersen og Anker Brink Lund har derfor valgt en anden tilgang. De har bedt en række meningsdannere, fagfolk og eksperter om at skrive som om de sad i år 2020 og derfra kunne kigge tilbage og diskutere, hvorfor og hvordan samfundet udviklede sig, som det gjorde, og ikke mindst hvilken rolle medierne spillede for udviklingen. Resultatet er en debatbog i form af et kalejdoskopisk billede af en mulig mediefremtid baseret halvt på fakta og halvt på kvalificerede gæt om udviklingen. Hvad sker der med aviserne? Er public service definitivt et levn fra fortiden eller skal begrebet bare tænkes på en helt anden måde? Kommer vi nogensinde til at læse bøger på papir igen? Og hvad med den offentlige debat? Nogle af bidragene er positive andre er negative, men fælles for dem alle er en klar bevidsthed om, at alting kommer til at se meget anderledes ud om meget kort tid. Bidrag fra bl.a. Lasse Jensen, Lars Olsen, Jens Thorhauge og Christian Nissen.

Anmeldelser (8)


Bibliotekernes vurdering

d. 31. jan. 2011

af

af

Conni Boll Christensen

d. 31. jan. 2011

En række danske mediefolk (eller med redaktørens ord "gamle smagsdommere") giver deres bud på, hvordan medielandskabet ser ud i 2020. Bidragyderne har afholdt et par forfattersymposier til gensidig inspiration. Artikelsamlingen er for lånere, der interesserer sig for mediernes udvikling, herunder folkebibliotekernes.

Regeringen har indgået en medieaftale for perioden 2011-14. Den omfatter de elektroniske medier, mens aftalen for de trykte medier kommer senere. Med udgangspunkt i denne, tidligere aftaler og fiktive fremtidige aftaler gøres der i artiklerne rede for forskellige medieområder, fx dansk journalistik, public service begrebet og den offentlige debat. Birgitte Tufte skriver om unges medievaner, og vi hører om udviklingen indenfor reklamer, dagspressen, bogmarkedet og biblioteksverdenen. Her beskriver Jens Thorhauge under overskriften "Ansvarsamfundets motor" om X-købing Bibliotek, hvor der i 2020 er mange spændende nye tiltag, som fx aktiviteter præget af samarbejdspartnere, den populære "Sig frem service", kurser tilpasset den enkeltes behov og et stærkt fokus på klima, sundhed og medborgerskab, som er den nye bølge i "ansvarssamfundet". I den sidste artikel trækker redaktøren Anker Brink Lund nogle centrale udviklingstendenser op. Afslutningsvis noter, referencer og biografier. På www.medierfremtider.dk kan artiklerne kommenteres.

Udgivelser fra forlaget Ajour beskæftiger sig ofte med mediernes udvikling, fx Public service - i praksis og i fremtiden, 2010.

Forskellige bud på hvordan mediernes, herunder folkebibliotekernes situation ser ud i 2020.


Jyllands-posten

d. 16. feb. 2011

af

af

Dennis Nørmark

d. 16. feb. 2011


Berlingske tidende

d. 11. feb. 2011

af

af

Mads Kastrup

d. 11. feb. 2011


Weekendavisen

d. 11. mar. 2011

af

af

Helle Broberg Nielsen

d. 11. mar. 2011


Information

d. 11. feb. 2011

af

af

Christian Jensen

d. 11. feb. 2011


Danske kommuner

Årg. 42, nr. 12 (2011)

af

af

Tom Ekeroth

Årg. 42, nr. 12 (2011)