Bøger / faglitteratur

Tilsyn og underretning


Beskrivelse


En indføring i de regler, der gælder for forskellige faggruppers tilsyn med og underretning om børn og unge.