Bøger / faglitteratur

Tjærestoffer


Beskrivelse


Beskriver hvad tjærestoffer er, og hvordan de dannes ved såvel naturlige som ved menneskeskabte processer. Desuden om tjæreforurening og hvad der kan gøres for at begrænse den.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Søren Brunbech

2007

Henvender sig til miljøinteresserede generelt, sikkerhedsrepræsentanter der vil have mere baggrundsviden om tjæreprodukters farlighed og opgaveskrivere over folkeskoleniveau..

Tjærestoffer forekommer overalt og skaber miljøproblemer, fx når de indgår i cigaretrøg, i røg fra skorstene, i spildolie på havet, og når de forurener jorden på børns legepladser. I alt 11 forskere fra forskellige danske universiteter formidler på en populær måde den nyeste viden om, hvad tjærestoffer er, hvornår og hvordan de er giftige for mennesker, hvordan de ophobes i omgivelserne, hvordan man søger at begrænse faren og fortæller om de overvejelser og vanskeligheder, man har ved at fastsætte grænseværdier. De gør det på en forholdsvis enkel og letforståelig måde. Der er mange diagrammer, grafer og tabeller og gode fotografier til at live teksten op. Afsluttende en ordliste der forklarer forskellige fagudtryk, en litteraturliste og et stikordsregister..

I serien er udkommet en række tilsvarende titler, hvor specialister formidler deres miljøviden, fx Vandmiljøindsatsen (2005) og Genmodificerede planter (2005)..

Populær formidling af viden om tjære, der er en vigtig forureningskilde. Vil kunne bruges til opgaveskrivning, men er trods alt nok for vanskelig tilgængelig for børn.