Bøger / faglitteratur

Trivsel og selvværd : mental sundhed i skolen


Beskrivelse


Børns og unges identitet formes af, hvordan de ser sig selv i de forskellige sammenhænge og relationer, de indgår i. Negative selvbilleder og skrøbelig identitet kan være resultatet, hvis ikke børnene trives i deres sociale rammer. I Trivsel og selvværd. Mental sundhed i skolen introduceres begrebet ?mental sundhed? i en dansk sammenhæng. Bogen sætter fokus på skolens rolle i forhold til børns og unges trivsel, selvbillede og sociale relationer. Hvordan støtter lærere, pædagoger, sundhedsplejersker og andre, der har med eleverne at gøre i skolen, en god og sund identitetsdannelse? Her spiller kompetencer som evnen til at skabe gode læringsmiljøer gennem positive relationer og bevidst arbejde med elevernes selvværd, trivsel, empati og nærvær en central rolle. Herigennem skabes mulighed for at arbejde mentalt sundhedsfremmende i såvel den enkelte klasse som i skolen som helhed. Trivsel og selvværd. Mental sundhed i skolen henvender sig til såvel sundhedsprofessionelle som pædagogiske forskere og praktikere og til alle andre, der interesserer sig for børn og betragter trivsel, læring og undervisning som sider af samme sag.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 1. feb. 2012

af

af

Boy Olesen

d. 1. feb. 2012

Bogen henvender sig til skolens aktører, lærere, ledere, politikere og forældre, men også til forskere og lærerstuderende og alle med almindelig interesse for børn og unge, og som betragter trivsel som en forudsætning for læring og undervisning.

Mental sundhed i skolen bæres af: et positivt selvbillede, hvor man føler man bliver taget alvorligt og har gode relationer til andre mennesker. En pædagogisk forebyggelse i skolen, der medreflekterer spørgsmålet om risiko er en af bogens hovedpointer. Bogen er en god kombination mellem teori og praksis. Med udgangspunkt i skolens Fælles Mål 2009 kommes med bud på formuleringen "elevernes alsidige udvikling" ud fra en mental sundhed i skolen. Bogen kommer fx også ind på: forholdet mellem sundhedsfremme og forebyggelse, fire perspektiver på mental sundhed, udvalgte elementer i en helskoleindsats og kognitiv sundhed som en vigtig del af den mentale sundhed. I slutningen af bogen gives der gode råd fra A til Z med nogle praktiske anvisninger på, hvad man kan gøre. Bogen er skrevet i et godt forståeligt sprog, og afsluttes med en meget udførlig litteraturliste og et godt register.

Bogen kan sammenlignes med Pædagogik og livskvalitet og Anvendelse af nyere pædagogik : det gode børne- og voksenliv.

En god bog der lægger op til refleksion og handling, hvor relationskompetencen er bærende på vejen til mental sundhed i skolen, og hvor trivsel og selvværd er bærende elementer.


Sygeplejersken

Årg. 112, nr. 9 (2012)

af

af

Hanne Lindhardt

Årg. 112, nr. 9 (2012)