Bøger / skønlitteratur til børn / roman

Troldmandens have


Beskrivelse


En aften sniger Tobias sig ind i troldmandens have. Her møder han Fabulus, Memo og ravnen Hu. Sammen lægger de en plan for at forhindre at haven sælges til varehusbyggeri.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Margot Andreasen (børn)

d. 18. dec. 2018

Selvstændig fortsættelse af Troldmandens telefon. - Tobias kommer efter en del møje i kontakt med troldmanden onkel Tobias, idet han i onkelens have finder ind i dennes parallelverden. Hanmøder onkelens venner, der har brug for Tobias til at hjælpe onkelen ud af "Klogernes" fangenskab, så han igen kan være med til at opretholde balancen mellem fantasien og rationalismen. Det lykkesog Tobias vender hjem til sin egen verden, hvor onkelen imidlertid også griber ind til fordel for livsudfoldelsen. - Temaet er jo kendt inden for den fantastiske genre, men det er ikke realiseretoverbevisende i denne bog. Den fantastiske verden er nemlig uden indre logik og kun løst kædet sammen med den reale virkelighed. Sejren over rationalisterne vindes ved hjælp af hokus pokus ogbeskrives jævnt og enstrenget uden intensitet. En nok så banal historie uden fantasiens vingesus, paradoksalt i betragtning af, at bogen indholdsmæssigt netop er et forsvar for fantasien.Illustreret af Suzanne Moffat, somikke tilføjer teksten noget. Let at læse, men noget langtrukken. Fra ca. 10 år.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Jette Beider (skole)

d. 18. dec. 2018

Denne bog er en selvstændig fortsættelse af Troldmandens telefon, der udkom i 1981. Tobias fortæller i jeg-form om den mystiske onkel Tobias, der er hans gudfar, og som han er opkaldt efter.Onkel Tobias er "troldmand" med en masse helt specielle egenskaber. Onkel Tobias' hus er brændt, og onkelen er væk. I resterne af det nedbrændte hus søger Tobias efter den ønsketelefon, som onkelenhar givet ham lov til at bruge. Tobias er klar over, at han for at kunne hjælpe onkel Tobias må finde den - men der er også femtakkede stjerner, flyvende tæpper og mange andre særdeles fantasifuldeelementer. I bogen er der således masser af spænding i beskrivelserne af Tobias' oplevelser og aktiviteter for at hjælpe onkel Tobias. Den flerfarvede forsideillustration antyder fint stemningen ibogen, og nogle udmærkede tuschtegninger i bogen er med til at øge spændingen. Bogens typografi er særdeles læsevenlig og med god linieafstand. Den vil kunne læses fra slutningen af 3. klasse ogindholdet vil ligevære noget netop for denne aldersgruppe.


Børn & bøger

årg 39, nr 4 (1986)

af

af

Anne Mette Hørlück

årg 39, nr 4 (1986)


BUM

årg 4, nr 8 (1986)

af

af

Jytte Hansen

årg 4, nr 8 (1986)