Bøger / faglitteratur

Tvivl, magt, æstetik : samtaler, refleksioner og fortællinger om ledelse


Beskrivelse


Med afsæt i samtaler med 12 ledere om ledelse, udvikling og forandring, diskuterer forfatteren begreberne tvivl, magt og æstetik og deres betydning for lederen og for ledelse.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 8. jan. 2015

af

af

Jytte Bræmer

d. 8. jan. 2015

Et kalejdoskopisk billede på ledelsesudfordringen set i lyset af magtbegrebet og tvivlen som et vilkår. For studerende og undervisere på de videregående uddannelser samt andre fagprofessionelle indenfor ledelsesfeltet.

Kernen i bogen er 12 samtaler med ledere i praksis. De er systematiserede, så de fordeler sig på temaer som forretningstilpasning, videnskabelse, ledelse i politisk ledede organisationer og endelig værdier og relationer. Mellem samtalerne findes der små finurlige, forundrende fiktive tekster, som forfatteren efterfølgende reflekterer over. Tredje bestanddel i bogen er generelle refleksioner og betragtninger på ledelse fra et æstetisk perspektiv i modsætning til fasttømrede ledelsesteorier. Den opponerer mod den meget rationelle tilgang til ledelse og forsøger i højere grad at gå ind i æstetikkens domæne.

Bogen er forankret i og handler om praksis og er på ingen måde teoretisk funderet. Den er imidlertid alligevel ret svær at gå til. Refleksionsniveauet stiller krav til læseren, men også den snirklede struktur i bogen bevirker, at man som læser af og til mister den røde tråd og " falder lidt af" forfatterens pointer. Den vil ikke blive brugt af den almindelige leder, men udelukkende af folk, der beskæftiger sig med ledelse og udvikling som begreber på et relativt højere niveau.

Tankegodset i bogen kan minde om det, vi ser hos Ole Fogh Kirkeby i fx Det nye lederskab.


Jyllands-posten

d. 15. feb. 2015

af

af

Ulla Bechsgaard

d. 15. feb. 2015


Berlingske tidende

d. 25. jan. 2015

af

af

Ulrik Jørgensen

d. 25. jan. 2015