Bøger / faglitteratur / lærebøger

Udtryk, musik og drama for pædagoger


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


En række forfattere afsøger de faglige potentialer i liniefaget Udtryk, musik og drama, som er en del af den nye pædagoguddannelse.

Indhold

  • Æstetiske udtryksformer / Børge Pugholm

  • Drama i pædagoguddannelsen / Charlotte Lorenzen

  • Drama og de nye medier / Klaus Thestrup

  • Musik - hvorfor musik? / Ole Hummelgaard

  • Helhedssansning i musikpædagogikken / Andreas Ugorskij