Bøger / faglitteratur

Umyndiggørelse


Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: Vi ønsker alle at have indflydelse og medbestemmelse i vores arbejdsliv. Myndighed stimulerer vores engagement og ansvarsfølelse. Og igennem de seneste årtier er flere og flere bærende elementer i arbejdet blevet lagt ud til medarbejderne selv. Fx arbejdstid, projektstyring og supervisering i forhold til indfrielse af mål. Men alligevel er det ikke nødvendigvis en større oplevelse af myndighed, der præger vores arbejde. Tværtimod kan umyndiggørelse i nye former spores - når ledelsen ikke tager ansvar for grænserne for medarbejdernes arbejdsindsats; når store faggrupper i det offentlige fratages fagligt råderum; når større dele af arbejdsstyrken udgrænses af depression, stress eller arbejdsløshed; når fagbevægelsen mister forbindelsen til arbejderne, eller når embedsfolk oplever stigende misbrug i magtapparatet. Denne bog undersøger disse former for umyndiggørelse i arbejdslivet og viser, hvorfor de opstår, og hvilke konsekvenser de kan have. Forfatterne viser også, hvordan medarbejdere, ledere og beslutningstagere på forskellige niveauer kan dæmme op for umyndiggørelse og være med til at styre denne udvikling i det moderne arbejdsliv.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 4. maj 2015

af

af

Jørgen Bartholdy

d. 4. maj 2015

Som de tidligere titler i serien "Moderne arbejdsliv" henvender også denne sig til forskere, universitetsstuderende og andre på samme niveau med en særlig interesse i den universitære diskurs om arbejdsliv og -vilkår.

Der er et stærkt fokus på selvudvikling og trivsel på arbejdsmarkedet i dag. Almindeligvis betragtes dette som positivt, men denne antologi med 9 indlæg fra (især) universitetsfolk, sætter de gængse opfattelser og holdninger under pres. I en verden, hvor selvudvikling og en positiv tilgang til arbejdet er obligatorisk, fratages den enkelte i et vist omfang muligheden for at kritisere, og der træder således en ny umyndiggørelse ind - i selvledelsens navn, om man så må sige. Bogens indlæg breder sig over hele banen fra en konkret case fra virkeligheden til mere teoretiske opgør med fx den anerkendende tilgang. Det er småt med illustrationer, men de enkelte indlæg følges af litteraturlister.

Bogen er i samme layout som seriens øvrige bind. Niveauet er højt, og selvom de fleste indlæg er relativt nemme at gå til, ligger de over gymnasialt niveau. Bogen er imidlertid vigtig i den diskurs om arbejdslivet, der foregår på universitært niveau.

Bogen ligger emne- og indholdsmæssigt i forlængelse af seriens tidligere bind Arbejdslivets skyggesiderMagt i organisationerFølelser i ledelse, Magt i organisationer og Følelser i ledelseBogen ligger emne- og indholdsmæssigt i forlængelse af seriens tidligere bind Arbejdslivets skyggesider, og Følelser i ledelseBogen ligger emne- og indholdsmæssigt i forlængelse af seriens tidligere bind Arbejdslivets skyggesider, Magt i organisationer og .