Bøger / faglitteratur

Undervisning i det refleksivt moderne : politik, profession, pædagogik


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 4. feb. 2004

af

af

Boy Olesen (skole)

d. 4. feb. 2004

Dette er en kompleks og nogle steder forholdsvis vanskelig tilgængelig bog som først og fremmest henvender sig til studerende på læreruddannelsen og de videregående pædagogiske-psykologiske uddannelser. Bogen har videnskabelig karakter. Der refereres til mange forskellige kilder og bogens afsluttende litteraturliste og noteoptegnelse bekræfter et meget seriøst og indgående arbejde. De mange teorier og teoretikere der redegøres for, er fundamental i det fremtidige arbejde man får. Bogen er inddelt i tre hovedafsnit. Først beskæftiger bogen sig med restrukturering og uddannelsesplanlægning. Anden del bygger på en analyse af kvalitative interviews med lærere om deres selvforståelse, der diskuteres om forholdet mellem opdragelse og undervisning. I tredje del tages der udgangspunkt i teorier med en konstruktivistisk tilgang. Afsnittet om Læring versus Undervisning er meget relevant for fungerende undervisere. Det vil være godt at få nogle teoretiske indfaldsvinkler på, hvorfor man egentlig gør som man gør, nemlig skelner mellem undervisning og læring og dermed bliver mere bevidst om rollefordelingen mellem lærer og elev.


Dansk pædagogisk tidsskrift

2004, nr. 2

af

af

Bodil Christensen

2004, nr. 2