Bøger / faglitteratur / vejledninger

Undervisning i informationssøgning og kildekritik : for de gymnasiale uddannelser


Beskrivelse


Om hvordan man kan undervise elever på gymnasialt niveau i at søge, udvælge og kildekritisk vurdere information, både til den daglige opgaveløsning og til de store projekter.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 20. sep. 2017

af

af

Louise Urban Andersen

d. 20. sep. 2017

Lær at strukturere og planlægge undervisning i informationssøgning og kildekritik på gymnasialt niveau. Bogen henvender sig primært til bibliotekarer på de gymnasiale uddannelser.

I forordet fortæller forfatteren, at hun har skrevet den bog, hun selv manglede til sin undervisning af elever på de gymnasiale uddannelser. Herefter er bogen opdelt i to. Del 1 beskæftiger sig med elevernes studie- og informationskompetence. Der gives forslag til læringsmål og progression i undervisningen på hhv. stx og hf. De forskellige kompetencer, der skal til for at undervise skitseres, samtidig med at samspilstrekanten mellem lærer, elev og bibliotekar ridses op. Del 2 går dybere i de kompetencer, eleverne skal tilegne sig, fx ved emnesøgning, søgning i databaser og brug af det fysiske bibliotek, både uddannelses- og folkebibliotek. Der gives gode råd til undervisning i helt konkrete og relevante databaser såsom infomedia, faktalink og Ebook Central. Endvidere vejledes der i undervisning i kildekritik på nettet. Bogen afsluttes med litteraturliste.

Rigtigt fint arbejdsredskab for bibliotekarer på de gymnasiale uddannelser. Undertegnede har længe ønsket en sådan samlet tilgang til undervisningen.

Trine Toft har tidligere udgivet Find viden som medtager mange af de punkter, der er udgivet i indeværende bog. I denne nye udgivelse er der dog langt større vægt på bibliotekarens undervisning af eleverne.