Bøger / faglitteratur

Undervisningsdifferentiering i dansk : teori og praksis


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 26. okt. 2018

af

af

Mette F. F Dyreborg

d. 26. okt. 2018

Fagdidaktisk bog, der ønsker at inspirere lærerstuderende og lærere til at udnytte danskfagets resurser til at differentiere optimalt i danskundervisningen. Bogen viser nogle af de konkrete faglige muligheder danskfaget kan tilbyde, og hvordan læreren kan tilrettelægge differentieret undervisning ud fra disse.

Bogen henvender sig direkte til den udøvende lærer, der har behov for at gennemføre en differentieret undervisning og til den studerende, der fordyber sig i teorier, der beskæftiger sig med undervisningsdifferentiering. Det er således både en studiebog og en inspirationsbog. Den har både teoretiske og praktiske kapitler, og den er bygget op efter Fælles Måls kompetenceområder: "Læsning," "Fremstilling," "Fortolkning" og "Kommunikation," hvilket er med til at styrke bogens praktiske anvendelighed.

En rigtig god bog om undervisningsdifferentiering. Bogens styrke er helt klart, at den behandler emnet i både teori og praksis. Samtidig er det en fordel, at indholdet er struktureret efter Fælles Måls Kompetenceområder, så man kan slå op og få relevant og konkret inspiration.

Der findes flere bøger, der behandler dette emne, fx Undervisningsdifferentiering.


Bibliotekernes vurdering

d. 14. juni 2011

af

af

Henrik Munch Jørgensen

d. 14. juni 2011

Denne bog kan både læses i sin helhed som en grundbog og anvendes som en håndbog på læreruddannelsen eller ved videreuddannelse af lærere, da bogens 14 artikler både kan læses samlet eller hver for sig.

Både politisk og pædagogisk er der i disse år øget fokus på specialundervisningen og for at inkludere elever med særlige forudsætninger i normalundervisningen, dels fordi der bruges mange midler på specialundervisningen i grundskolen, og dels fordi et stigende antal elever har behov for at blive taget ud af normalundervisningen. Denne bog tager fat på udfordringerne i at vende denne udvikling og inkludere elever med specialpædagogiske behov i klassefællesskabets inkluderende rammer. Som bogens undertitel antyder, er bogen både teoretisk og praktisk funderet. Samspillet mellem teori og praksis hjælper studerende med at bringe teorierne tættere på grundskolernes virkelighed og giver et godt billede af udfordringerne ved inklusion af børn med specialpædagogiske behov i normalundervisningen.

Bogens kan læses i samspil med titler som Inkluderet i skolens læringsfællesskab? : en fortløbende problemidentifikations- og løsningsstrategi, 2011 og Specialpædagogik i skolen, 2009.

Aktuel udgivelse om en stor pædagogisk udfordring for grundskolens lærere og ledere.Informationer og udgaver