Bøger / faglitteratur / pseudepigrafer

Urevangeliet : et fuldstændigt, aramæisk evangelium


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 5. jan. 2005

af

af

Hans Michelsen

d. 5. jan. 2005

Berger præsenterer, hvad han mener er det kristne urevangelium, hvorfra de fire andre skulle være afskrevet; evangeliet er ikke optaget blandt de nytestamentlige apokryfer. Teksten rummer mange lighedspunkter med de nuværende evangelier, men er anderledes på afgørende punkter som synet på dyrevelfærd og vegetarianisme. Det er fundet af en irsk præst G.J. Ouseley i et kloster i Tibet, hvor essæerne anbragte det i 200-tallet efter Kristus. Ouseley oversatte det selv fra aramæisk, der var dagligdagssproget på Jesu tid. Evangeliet, der tidligere har været publiceret, findes også under titlen Evangeliet om det fuldkomne liv eller de tolv helliges evangelium (Strube, 1996). Begge dele er oversat fra en engelsk tekst. Teksten (1990-udgaven) findes let på internettet på forskellige hjemmesider også i dansk oversættelse foretaget af Klaus E. Berger. En stikprøvevis sammenligning med nettet (som har udgaven 1990) og med bogudgaven fra 1990 viser ingen tekstmæssige ændringer i forhold til forrige udgave. Der er således kun teknisk set tale om en ny udgave.