Bøger / faglitteratur

Vand og vejr om 100 år : klimaforandringer og det danske vandmiljø


Beskrivelse


Hvordan klimaforandringer beregnet for perioden 2071-2100 vil påvirke de økologiske forhold i danske vandområder.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Søren Brunbech

2006

Hvordan bliver klimaet om 100 år og hvilke konsekvenser vil det få? Otte danske forskningsinstitutioner og universiteter har deltaget i et forskningsprojekt, der skal komme med et bud på, hvordan klimaforandringer beregnet for perioden 2071 til 2100 vil påvirke de økologiske forhold i danske vandområder, og bogen her er en populær videreformidling af de vigtigste videnskabelige resultater af projektet. Forskerne har udarbejdet modelberegninger baseret på det nuværende kendskab til fysiske lovmæssigheder i atmosfærens vekselvirkning med jorden og oceanerne, og de beskriver klimaforandringernes betydning i forskellige naturområder som søer, åer og kystnære områder og for fisk og fiskeri og landbrug, og de peger på behovet for en øget miljøindsats. Der er forskel i sværhedsgraden i de enkelte artikler, men generelt har man søgt at undgå videnskabelige termer. Der er mange grafer og tabeller til støtte for teksten, og alle med interesse for klimaændringerne og deres konsekvenser vil have udbytte af læsningen. Den populære gengivelse af resultaterne fra det stort anlagte forskningsprojekt er et vigtigt og velfunderet bidrag til debatten om konsekvenserne af den globale opvarmning, og jeg vil tro, den også vil finde anvendelse i gymnasiet og på videregående uddannelser. Den globale opvarmning, 2002 er på et tilsvarende niveau, men i sagens natur ikke så opdateret.


Gymnasieskolen

Årg. 90, nr. 9 (2007)

af

af

Janne Aaris-Sørensen

Årg. 90, nr. 9 (2007)