Bøger / faglitteratur

Vejledning : teori og praksis


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 8. dec. 2014

af

af

Henrik Munch Jørgensen

d. 8. dec. 2014

Lærebog med fokus på vejledningsopgaver. Bogen har relevans på læreruddannelsen, blandt undervisere i al almindelighed og blandt vejledere i undervisningsverdenen.

Som denne antologis titel meget præcist formulerer det, handler denne bog om vejledning i teori og praksis. De enkelte artikler behandler forskellige former for vejledning og vejledningsopgaver, deriblandt kollegial vejledning, inklusionsstøttende vejledning, vejledning af børn, subvision og faglig vejledning. Bogen kan læses i sin helhed, men de enkelte artikler kan også læses uafhængigt af hinanden.

Vejledningsopgaven er blevet en betydningsfuld del af udviklingen af skolens pædagogiske univers. Denne bog er en god indføring i vejledningens mange aspekter. Bogen er teoretisk velfunderet og samtidig meget praksisnær. Den er derfor interessant for både studerende og praktikere.

Både lærerstuderende og aktive undervisere kan med fordel supplere læsning af denne bog med andre udgivelser om vejledning i teori og praksis, som eksempelvis VejledningDialog i skolens vejledningsarbejde og Dialog i skolens vejledningsarbejdeBåde lærerstuderende og aktive undervisere kan med fordel supplere læsning af denne bog med andre udgivelser om vejledning i teori og praksis, som eksempelvis Vejledning og .Informationer og udgaver