Bøger / faglitteratur

Velfærd : dimensioner og betydninger


Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Kent Skov

2007

Bogen angiver sammen med undertitlen på antologien "dimensioner og betydninger" det primært forskningsrettede sigte. Bogen er således ikke en debatbog, men på grund af emnets politisk/samfundsmæssigt højaktuelle karakter kan bogen også anvendes i en bredere sammenhæng fx på gymnasier, partiforeninger, højskoler, studiekredse, folkeuniversitet og videregående uddannelser.

Bogen er en antologi, der udspringer af et forskningsseminar med overskriften "Velfærdsbegrebets meningsbetydninger" på Aalborg Universitet. Bogens formål er at perspektivere, analysere og problematisere en af tidens politiske diskussioner ud fra forskellige synsvinkler og temaer. Det sker ud fra tesen om, at selv om der diskuteres moderne velfærd herhjemme som aldrig før, så sker det ud fra forskellige velfærdsopfattelser. Bogens ærinde er derfor at lade forskellige forskere med hvert deres bidrag analysere og afprøve velfærdsbegerebet op mod begreber som økonomi, værdigrundlag, medborgerskab, retfærdighed, HR management, tidsperspektiv, kønsopfattelse, madvaner og byudvikling/arkitektur.

Velfærdsbegrebet bliver i stigende omfang behandlet i faglitteraturen både på et mere elementært generelt niveau end her. I 2006 udkom en anden bred antologi om emnet: Holdbar velfærd.

Velfærd er et politisk højaktuelt emne. Bogen er en antologi med bidrag af forskellige forskere, der analyserer velfærdsbegrebet ud fra forskellige tilgange, men kan også anvendes til at kvalificere debatten i den mere seriøse ende.


Social kritik

Årg. 19, nr. 111 (2007)

af

af

Preben Etwil

Årg. 19, nr. 111 (2007)