Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Verden efter de store opdagelser - 1500-1750


Beskrivelse


Hvordan Portugal og Spanien efter 1500 og cirka 100 år frem delte den kendte verden og blev enerådende i den internationale handel, samt hvordan andre europæiske stormagter i slutningen af 1500-tallet overtog førerpositionen og kom til at dominere verdenshandelen. Med kildetekster og opgaver.

Anmeldelser (2)


Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Nr. 218 (2018)

af

af

Anders Bærholm Frikke

Nr. 218 (2018)