Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Verden før 1914 : i dansk perspektiv


Beskrivelse


En gennemgang af hovedtrækkene i verdens historie op til 1914, der sammenkobler den verdenshistoriske udvikling med et dansk perspektiv.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

2008

af

af

Finn Windfeldt Hansen

2008

Bogen sigter mod historieundervisningen i gymnasiet og "dækker kernestoffet i historien før 1914", jf. forordet. Udover at omslag, udstyr og layout fremstår indbydende og inviterende, så signalerer bogen også lærebog og undervisning, hvorfor yderligere formidling næppe er nødvendig. Bogen kan selvfølgelig også læses udfra almen interesse for emnet.

Forfatteren underviser i historie i gymnasiet. Han fokuserer på store historiske temaer, der viste sig at skulle række udover egen tid og være af grundliggende interesse for vor kultur og omverdensforståelse. Emnerne, ni ialt, er næppe nye eller fremmede for læseren: de græske og romerske kulturer, renæssance, enevælde og oplysning, revolutionstid, industrialisme m.fl. De enkelte temaer tilbyder sig med problemstillinger, der giver læseren mulighed for analyse, diskussion og stillingtagen fx med afsæt i medfølgende til dansk oversatte kilder og de til hvert tema tilknyttede spørgsmål.

Med sit spænd fra de gamle grækere og frem til industrialisme og arbejderbevægelse dækkes selvsagt et tidsspænd der modsvares af megen anden litteratur. I øvrigt knytter bogen an til Brylds Verden efter 1914 - i dansk perspektiv, 2006, med lignende sigte som nærværende. I forordet nævnes at en del af teksten vil blive gjort tilgængelig via bogens hjemmeside.

En lærebog der disponerer emner og temaer med skyldig hensyn til gymnasiereformen og med en fremstillingsform og et indhold, der danner basis for anvendelse som arbejdsbog indenfor faget.


Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Nr. 178 (2008)

af

af

Knud Holch Andersen

Nr. 178 (2008)


Gymnasieskolen

Årg. 91, nr. 16 (2008)

af

af

Helle Askgaard

Årg. 91, nr. 16 (2008)