Bøger / faglitteratur

Vi har jo døtre, der følger efter os : sådan får vi flere kvinder i ledelse


Beskrivelse


Håndbog med metoder til at åbne op for kvinder og minoritetsgrupper i virksomhedsledelser. Hvad er barriererne, og hvordan kan man arbejde metodisk på at skabe en forandring?

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 13. nov. 2019

af

af

Jytte Bræmer

d. 13. nov. 2019

Trods årelange debatter er der stadig få kvinder på topposter og i bestyrelserne. Hvad er barriererne, og hvordan kan man arbejde metodisk på at skabe en forandring? For virksomhedsledere og bestyrelser.

Der indledes med et afsnit om lovgivningen, der kræver at virksomhederne skal udarbejde mål for at få flere kvinder i ledelsen. Mange undersøgelser viser, at det kan ses på bundlinjen, når ledelsen består af begge køn, men der er stadig mange barrierer for at det sker. Gennem interviews med såvel kvindelige som mandlige ledere giver forfatteren sine bud på, hvad der vanskeliggør en forandring. Det er nemmere og hurtigere at træffe beslutninger i en ledelse, hvor alle er ens, rekruttering foregår ofte via netværk, der hersker stadig en machokultur på mange arbejdspladser, mange virksomhedskulturer er stærke og svære at bryde, kvinder savner rollemodeller. Det er bare nogle af de forklaringer på, hvorfor det er svært at bryde med gammel praksis. Der afsluttes med en meget konkret model til at udarbejde en strategi for en mere ligelig kønsfordeling på lederposterne.

Bogen kan tjene til inspiration til at få sat gang i en forandring i virksomheden, hvad enten den er privat eller offentlig. Forfatteren lægger ikke skjul på, at det er en kompleks proces, men efter hvert tema er der en række værktøjer, der er handlingsanvisende.

Der findes en del titler om emnet fx: Knæk kønnets koderMyter om magten og Myter om magten. Den aktuelle føjer ikke væsentlig til emnetDer findes en del titler om emnet fx: Knæk kønnets koder og . Den aktuelle føjer ikke væsentlig til emnet.