Bøger / faglitteratur

Videnskabelig intuition


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

En spejling af det skabende ; Fred og metodeudvikling ; Sikker viden og dens filosofiske bestemmelse ; Sammenhængskraft og forskningspraksis ; Retfærdighedens vogter ; Ånd og helhed ; Vidensformen ved intuitionen


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 21. jan. 2014

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 21. jan. 2014

Målgruppen må forstå et højt abstraktionsniveau såvel sprogligt som indholdsmæssigt, og have interesse for filosofi, fx i retning af mysticisme, gnosticisme, okkultisme og højere erkendelse.

Forfatteren kalder sig erhvervsfilosof, en titel som vil pointere filosofis vigtighed for ledelse. Han har skrevet et par tilsvarende bøger, Erhvervsfilosofisk praksis, 2012 og Når filosofi virker, 2012. Bogen bygger på eksistensen af kraft og livskraft, sjæl og ånd, kunstnerisk inspiration og intuition som centrale for videnskabelige processer. Og filosofiens vigtighed i videnskabelig udvikling. Den bevæger sig inden for områder som den menneskelige bevidsthed, virkelighed, forskning, videnskab, filosofi. Forfatteren betegner opfattelserne som repræsenterende et paradigmeskift fra naturvidenskab til menneskets evne, eller en nærmest magisk "kraft" til at skabe nye tanker, især synlig hos filosoffer og kunstnere. Bogen er formuleret i et akademisk sprogbrug, hvor dens egne præmisser forudsættes. Såvel sprogligt som indholdsmæssigt meget svært tilgængelig.

Da forfatteren har opfundet sin egen virkelighedsanskuelse, er det svært at sammenligne med andre bøger, men bogens præmisser kan godt minde lidt om bøger inden for gnosticisme, mysticisme og okkultisme, her overført på filosofiens område.

Bogen præsenterer i et anderledes sprogbrug en ikke-naturvidenskabelig måde at anskue viden, forskning og videnskab.