Bøger / faglitteratur

Vil der være hænder nok? : danskernes arbejdsudbud i 2000-tallets velfærdsstat : formålet med velfærdsstaten, social- og skattepolitikken, typer af velfærdsstater, arbejdsudbud og incitamenter, de stressede danskere?, indvandreres incitamenter til at arbejde, ældreforsørgerbyrden


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 31. aug. 2004

af

af

Bent Birk Kristensen

d. 31. aug. 2004

Igennem de seneste 10-12 år har Rockwool Fondens Forskningsenhed udgivet en række forskningspublikationer omhandlende forskellige aspekter af arbejdslivet og velfærden i Danmark. I de seneste år har fonden været beskæftiget med undersøgelser af konsekvenserne af den faldende arbejdsstyrke, og nærværende udgivelse skal ses i sammenhæng hermed. Tidligere på året udkom Fra mangel på arbejde til mangel på arbejdskraft, og nærværende publikation forfattet af souschef ved Forskningssenheden Bent Jensen præsenterer i forhold til den tidligere i lettilgængelig form problemstillingen. Bogen er i 2 dele. Første del beskriver velfærdsstatens formål, udvikling både her og i udlandet, og den debat der har været i Danmark om velfærdsstaten. Andel del præsenterer hovedresultaterne af Forskningsenhedens studier om begreber som arbejdsudbud, arbejdslyst, incitamentsforhold m.v. Som i Fondens øvrige publikationer er der tale om et forskningsmæssigt veldokumenteret bidrag til debatten om kommende udfordringer på arbejdsmarkedet og i velfærdssamfundet generelt. Der er stor interesse for emnet blandt politikere og samfundsinteresserede borgere, og med denne bredere anlagte bog er der mulighed for at nå en større målgruppe.


Berlingske tidende

d. 20. nov. 2004

af

af

Mogens Rüdiger

d. 20. nov. 2004


Gymnasieskolen

Årg. 88, nr. 8 (2005)

af

af

Henrik Tjalve

Årg. 88, nr. 8 (2005)