Bøger / faglitteratur

Visualisering med kærlighed


Beskrivelse


På en blanding af egne erfaringer som klient og terapeut beskriver forfatterinden det grundlag, visualiseringen virker på samt de ofte voldsomme og uventede reaktioner, visualiseringsprocessen kan igangsætte. Derefter diskuteres forskellige forholdsregler og løsningsmodeller.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Claus Bundgaard

d. 18. dec. 2018

Forfatteren er uddannet som kultursociolog, men arbejder i dag som psykoterapeut med gestaltterapi og visualisering som speciale. I sin debutbog redegør hun først for det grundlag,visualisering virker på, inden hun i bogens centrale afsnit fortæller om de ofte voldsomme og uventede reaktioner, visualiseringsprocessen kan igangsætte. Derefter gennemdiskuterer hun forskelligeforholdsregler og løsningsmodeller, og afslutter med at fortælle sin egen private historie og om sin spirituelle vækkelse. Forfatteren skriver på en blanding af egne erfaringer som klient ogterapeut samt læsning af Shakti Gawain, Louise Hay m.fl. I afsnittet om visualiseringens metode kan fremlæggelsen ind imellem virke poppet med vægt lagt på erhvervelse af nye jobs, kærester ogpenge, og hvis man er interesseret i de spirituelle og psykologiske mekanismer bag teknikken, får man ikke mange forklaringer. Derimod vidner den store vægt, Guler lægger på at vejlede og forberedelæseren på indre modstand og andrevanskeligheder, om stor redelighed og ansvarlighed. Bogens budskab vil bedst kunne administreres, hvis man i forvejen har erfaring med personlig vækst ogeventuelt er inde i et aktuelt forløb.


Psykolog nyt

Årg. 47, nr. 4 (1993)

af

af

Mettemaria Winther

Årg. 47, nr. 4 (1993)


Ergoterapeuten

Årg. 54, nr. 6 (1993)

af

af

Lise Giødesen

Årg. 54, nr. 6 (1993)