Bøger / faglitteratur til børn

Vredens tid : kvindesyn og heksejagt i renæssancens Danmark


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 12. juli 2000

af

af

Søren Brunbech

d. 12. juli 2000

Historikeren Johnny Thiedecke afgrænser renæssancen i Danmark til perioden mellem reformationen og enevældens indførelse. Renæssancens ædle forestillinger om mennesket i centrum mærkede man ikke meget i Danmark. Tværtimod var perioden præget af religiøs intolerance og medfølgende udpegning af syndebukke blandt de svageste grupper, bl.a. kvinderne. Hovedparten af bogen er en fremlæggelse en lang række tekster, der under overskrifter som religion og seksualitet, samfund og familie, og heksejagten og heksedebatten, tilsammen belyser emnet fra forskellige synsvinkler. Der er nogle primære kilder, f.eks. uddrag af forhørsprotokoller, men den omfattende tekstmosaik består især af andre forfatteres behandling af emnet. Som illustrationer er der et velvalgt udvalg af samtidige stik, med gode, informative billedtekster. Bogen er en stærkt revideret udgave af Satans store port (1982), der bør gemmes fordi den også belyser børnenes vilkår. Som det fremgår af den udførlige litteraturliste er vi godt forsynet med litteratur om kvindesyn og heksejagt i denne dunkle periode i historien Danmark. Samlingen af tekster vil være oplagt som kildegrundlag i undervisningen på gymnasie/HF-niveau, og kan naturligvis også læses af andre med interesse for emnet.


Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Nr. 147 (2000)

af

af

Knud Holch Andersen

Nr. 147 (2000)


Gymnasieskolen

Årg. 83, nr. 18 (2000)

af

af

Hanne Guldberg Mikkelsen

Årg. 83, nr. 18 (2000)Informationer og udgaver