Bøger / faglitteratur / undersøgelser

2050 - der bli'r et yndigt land : scenarier for Danmarks grønne fremtid


Beskrivelse


Forsøg på at beskrive hvordan det danske samfund vil se ud om fire årtier, på baggrund af beslutningen om at Danmark skal være et grønt samfund. Et land og en økonomi, som skaber velstand og vækst gennem bæredygtige løsninger. Med fokus på hvordan det fysiske Danmark - byer, huse, landområder, virksomheder og infrastruktur - kunne se ud.